آیا شما آماده برای یک روز مثل در داستان پری؟

(0850) 441 4002 info@fatosbas.com

آرایش دائمی

تصویر

آرایش دائمی

به نگاه کامل!

عمل به طور کلی آرایش دائمی و فردی میکرو رنگدانه سوزن یکبار مصرف استریل سفارشی برای محصولات گیاهی استفاده می شود می کند واکنش های آلرژیک شود نه مورد استفاده در آرایش بسیار güvenlidir.kalıc است. این محصولات به ویژه برای آرایش صورت طراحی شده است.
دائمی مواد افزودنی آرایش و عوامل بوی. آرایش دائمی نباید با روند خال کوبی اشتباه گرفته شود. بزرگترین تفاوت زمان تداوم خال کوبی آرایش دائمی در پوست است.